Intresseanmälan

Jag / vi är intresserade av:

Spillersboda
2 rok   63 kvm   67 kvm
3 rok   71 kvm   79 kvm  85 kvm

Gräddö
2 rok  67 kvm
3 rok  75 kvm
4 rok  86 kvm

Långsiktigt
Kortsiktigt
Inom närmaste året

Det är i Ert eget intresse att var 3:e månad uppdatera Er intresseanmälan.
I annat fall stryks Ni från vår intresselista.

Tidigare anmält intresse
 

Sökande:

Namn:
Medsökande:
Adress:
Postnr / Ort:
Telefonnr:
Mobilnr:
E-mail:
Personnr:
Medflyttande barn:
Arbetsgivare:

Total årsinkomst:

Övrigt:

 

GDPR Policy